Công trình điện năng lượng mặt trời công suất 150Kwp

Giải pháp tiết kiệm điện năng  – Hệ thống điện mặt trời nối lưới (Hòa lưới)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới (hay còn gọi là điện năng lượng mặt trời hòa lưới) là một trong những giải pháp được người khách hàng/ doanh nghiệp lựa chọn, hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới là giải pháp tiết kiệm điện năng với ưu điểm nổi bật là tối ưu lợi ích kinh tế và giúp phần giảm thải khí CO2 vào môi trường.

Cảm ơn chủ doanh nghiệp đã lựa chon Tập Đoàn Năng Lượng Quốc Tế làm đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống chúng tôi sẽ luôn đồng hành cúng khách hàng, để mang tới lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.

Hãy cùng đồng hành cùng Tập Đoàn Năng Lượng Quốc Tế để mang lại lợi ích cao nhất