Hòa lưới 3 hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh tổng công suất 13.25Kwp

Hòa lưới hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh với tổng công suất 13.25Kwp với 2 hệ 5kwp và 1 hệ 3.25Kwp. Tập Đoàn Năng Lượng Quốc Tế sẽ luôn đồng hành cũng quý khách hàng và cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng.